Grupa EPL

Polsko-Niemieckie Forum Obywatelskie

18 listopada odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Obywatelskie we Frankfurcie nad Odrą. Wydarzenie, w którym uczestniczyli posłowie do Parlamentu Europejskiego z Polski i Niemiec zostało zorganizowane wspólnie przez Biura Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce i w Niemczech.

Forum miało formę debaty, w trakcie której uczestnicy mogli zadać posłom pytania o ważne dla nich kwestie związane z Unią Europejską: imigrację, budżet, Brexit oraz rolę Polski i Niemiec w Unii Europejskiej. Na pytania odpowiadali: Dariusz Rosati, Sylvia Kaufmann, Michael Cramer i Joachim Zeller. Spotkanie odbyło się w Domu Polsko-Niemieckim we Frankfurcie nad Odrą. Moderatorem debaty był Tomasz Lejman, dziennikarz telewizyjny i radiowy w Niemczech.

czytaj dalej

Konferencja "Zarządzanie innowacjami w gospodarce"

To już druga edycja konferencji naukowej organizowanej przez prof. Dariusza Rosatiego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i wymiana doświadczeń wynikających z pracy badawczych w zakresie zarządzania innowacjami w gospodarce. Konferencja daje uczestnikom możliwość wymiany poglądów na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych na działalność innowacyjną w sektorze morski. 

W trakcie debaty uczestnicy, przedstawiciele świata nauki i biznesu mogli zidentyfikować problemy i bariery związane z wykorzystaniem funduszy UE na innowacje w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na sektor morski. Wnioski i szczegółowe zalecenia przyczyniające się do poprawy innowacyjności przedsiębiorstw w tym sektorze ponownie zostaną zaprezentowane w publikacji, która zostanie wydana na początku 2017 roku. 

czytaj dalej

Spotkanie Komisji PANA

8 listopada odbyła się wymiana poglądów między członkami Komisji PANA, a Komisarz Věra Jourová, która jest odpowiedzialna, między innymi, za wymiar sprawiedliwości, w tym za przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML. Celem spotkania było omówienie roli i działań Komisji Europejskiej na rzecz wdrożenia i egzekwowania przepisów zwalczających pranie brudnych pieniędzy, a także finansowanie terroryzmu. To pierwsza przedstawicielka Kolegium Komisarzy, która pojawiła się na komisji śledczej. Prof. Rosati jako pierwszy z ramienia Grupa EPL w Parlamencie Europejskim zadał pytanie Pani Komisarz.

czytaj dalej

Klub Obywatelski w Koszalinie

Sterowanie gospodarką kraju przez urzędników to pomysł chybiony. Przerabialiśmy to już za Gierka i każdy z Państwa wie, jak to się skończyło

W rama Klubu Obywatelskiego 3 listopada w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się rozmowa z profesorami Dariuszem Rosatim oraz Jerzym Rembezą, która dotyczyła rocznej oceny rządów PiS.

Ekonomiści byli zgodni, że choć w skali roku wartości wielu wskaźników makroekonomicznych nie uległy znaczącym zmianom, to spadek udziału inwestycji w gospodarce krajowej połączony z polityką znacznych wydatków na cele prospołeczne rodzą poważne ryzyko dla kondycji finansów publicznych.

czytaj dalej

Lubuskie Forum Gospodarcze

W Debacie na temat szans i wyzwań polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, podczas Lubuskiego Forum Gospodarczego, Pan Profesor podkreślił, że niezmiernie ważne jest to, że współpraca partnerska obu krajów na szczeblu regionalnym powinna opierać się na podtrzymywaniu dobrych relacji wśród przedsiębiorców i samorządowców po obu stronach granicy ale również trzeba zrobić wszystko by pokonać trudności administracyjne, infrastrukturalne, kulturalne oraz biurokratyczne by w pełni wykorzystać bliskie sąsiedztwo.

czytaj dalej