Grupa EPL

30-lecie programu Erasmus

Wczoraj (14.06)  w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się uroczystość z okazji trzydziestolecia powstania programu Erasmus, który objął swoim zasięgiem dotychczas dziewięć milionów osób. Wyjazdy w ramach programu to dla wielu doświadczenie, które ich ukształtowało na całe życie. Mamy nadzieje, że ten sukces będzie dalej trwać.

czytaj dalej

Przejrzystość podatkowa przy zachowaniu konkurencyjności europejskich firm

W poniedziałek podczas wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) oraz Komisji Prawnej (JURI) odbędzie się głosowanie w sprawie upubliczniania przez duże firmy sprawozdań zawierających kluczowe informacje podatkowe, czyli tzw. Public CbCr. Grupa EPL, popierając przejrzystość podatkową i propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie, jest zdania, że Parlament Europejski nie może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność europejskich firm względem ich zagranicznych konkurentów oraz na klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że unikanie i uchylanie się od płacenia podatków jest problemem globalnym, Grupa EPL pragnie przede wszystkim wspólnej aktywności międzynarodowej w zwalczaniu tych zjawisk i nie chce, by propozycja Parlamentu tworzyła luki prawne w odniesieniu do międzynarodowych umów w ramach OECD. Profesor Dariusz Rosati jest kontrsprawozdawcą Grupy EPL w Komisji ECON oraz koordynatorem Grupy EPL w Komisji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Uchylaniu się od Opodatkowania (PANA).

czytaj dalej

Ukraińcy mogą wjechać do UE bez wizy na 90 dni

Gratulując naszym sąsiadom, pragnę jeszcze tylko napisać: 'Witajcie w Europie! Macie tu przyjaciół!

Po wielu latach starań, po licznych reformach, które były i są przeprowadzane pomimo agresji Rosji, dziś nadszedł ten dzień! Od dziś obywatele Ukrainy mogą podróżować do UE bez wiz! To ważna chwila, bo zarówno Unia Europejska jak i Ukraina pokazały, że dotrzymują swoich obietnic! Jako przewodniczącego delegacji Parlamencie Europejskim ds. Ukrainy, liberalizacja reżimu wizowego dla Ukraińców cieszy mnie jeszcze bardziej. Ten krok to kolejna szansa na budowanie mostów i zrozumienia między naszymi społeczeństwami. Podróże te mogą mieć cel np. turystyczny, biznesowy czy rodzinny, ale nie jest to automatyczne pozwolenie na pracę w krajach Unii.

czytaj dalej

II Europejska Gra Miejska w Szczecinie

Za nami druga europejska gra miejska w Szczecinie! 100 uczestników od samego rana zmagało się z zadaniami dot. wykorzystania środków unijnych w stolicy Pomorza Zachodniego. Zespoły po dokonaniu rejestracji i odebraniu pakietu startowych, otrzymały podpowiedzi, które były niezbędne do odnalezienia punktów kontrolnych gdzie wykonywały zadania z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wykorzystania funduszy europejskich i programów unijnych. Trzy najlepsze drużyny w nagrodę pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.

czytaj dalej

Klub Obywatelski w Kołobrzegu

Profesor Dariusz Rosati oraz Jarosław Wałęsa spotkali się z kołobrzeżanami na spotkaniu Klubu Obywatelskiego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu. Na spotkaniu rozmawiano m.in.: o jakości prawa, rozdziale państwa od kościoła, ale przede wszystkim o obecnej sytuacji politycznej. 

– Wszystkie dziedziny życia będą podporządkowane Jarosławowi Kaczyńskiemu. (…) Planem polskiego rządu i planem Jarosława Kaczyńskiego jest zaprowadzenie w Polsce systemu totalitarnego – ostrzegał europoseł Dariusz Rosati. 

 

Profesor przypominał, że totalitaryzm polega na przejmowaniu kontroli nad wszystkimi obszarami życia. Jako przykłady podawał niszczenie samorządności, wolności mediów, sądownictwa oraz organizacji pozarządowych.

czytaj dalej