Dariusz Rosati

"POLSKI ŁAD", CZYLI WYBORCZA PROPAGANDA

Ogłoszony przez Zjednoczoną Prawicę z wielką pompą program „Polski Ład” miał zarysować cele i kierunki rozwoju Polski na najbliższe dziesięciolecie i stać się potężnym instrumentem budowy poparcia politycznego dla PiS i jego sojuszników, umożliwiając rządzenie przez kolejne lata. W rzeczywistości jednak otrzymaliśmy dokument czysto propagandowy, pełen ogólnikowych haseł, obietnic bez pokrycia i życzeniowego myślenia. Rząd chwali się w nim osiągnięciami – niekiedy prawdziwymi, ale głównie urojonymi - skrzętnie pomijając słabości, wyzwania i zagrożenia. Urzędowy optymizm i nachalna propaganda sukcesu pozostają w tak jaskrawej sprzeczności ze społecznymi odczuciami czasu pandemicznego kryzysu, że nawet w elektoracie PiS dokument budzi mieszane reakcje.

czytaj dalej

LexAntyTVN

Procedowana w Sejmie ustawa LexAntyTVN jest zamachem na konstytucyjną wolność mediów, jest uderzeniem w sojusznicze relacje z USA i stanowi milowy krok wstecz w stronę państwowego socjalizmu rodem z PRL. Każdy z tych trzech powodów z osobna wystarcza, aby odrzucić tę ustawę w całości, a wzięte razem pokazują do jakiego stanu samoogłupienia doprowadziła się obecna władza.

czytaj dalej

Podwyżki dla polityków

PiS-owskie podwyżki dla polityków w czasie trwającej pandemii są głęboko niemoralne. Decyzja Dudy jest próbą wyrównania politykom PiS utraty możliwości dorabiania ich rodzin w spółkach Skarbu Państwa. Teraz widać, że PiS-owska uchwała ws. nepotyzmu była tylko chwytem piarowskim, a PiS wcale nie miał zamiaru zaprzestać dojenia państwa.

czytaj dalej

TSUE: Izba Dyscyplinarna musi natychmiast zawiesić działalność

TSUE orzekł dziś, że powołując Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa Polska naruszyła prawo unijne, w tym prawo do rzetelnego i niezależnego sądu.

czytaj dalej

Ryzykowna gra PiS z UE

Trybunał Konstytucyjny J. Przyłębskiej ma jutro ogłosić werdykt w sprawie zgłoszonej przez premiera M. Morawieckiego. Chodzi o stwierdzenie niezgodnosci Traktatów unijnych z polską Konstytucją, co miałoby zwolnić rząd polski z obowiązku wykonywania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym wyroków dotyczących tzw. „reform” sądownictwa w Polsce.

czytaj dalej