Grupa EPL

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Zgłoś się na płatny staż do naszego biura w Parlamencie Europejskim. Szuka wsparcia od stażysty/stażystki, który/a pracowałby/pracowałaby z nami od początku września do połowy grudnia!

 Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością Profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci i kandydatki na staż:

- muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i mieszkać na terenie województwa zachodniopomorskiego lub lubuskiego.

- muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich

- muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

- miłe widziana znajomość francuskiego, albo niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Osoby zainteresowane stażem prosimy o wysyłanie swoich CV na adres dariusz.rosati@ep.europa.eu do 9.07.2017r. Osoby, które przejdą do kolejnego etapu (esej i rozmowa) zostaną poinformowane telefonicznie lub przez e-mail.

czytaj dalej

Wysłuchanie publiczne na temat dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług.

Cel - realne zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla usługodawców!

Właśnie w Parlamencie Europejskim trwa wysłuchanie publiczne na temat dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług.

czytaj dalej

Raport na temat potencjalnej harmonizacji rynku obligacji zabezpieczonych

Kolejne sprawozdanie prof. Rosatiego za nami. Komisja ECON przyjęła raport na temat potencjalnej harmonizacji rynku obligacji zabezpieczonych zdecydowaną większością głosów. 

czytaj dalej

Debata dot. informacji ujawnionych w Panama Papers w kontekście działań Malty

Podczas wczorajszej debaty na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie informacji ujawnionych w Panama Papers dotyczących Malty i stanu państwa prawa w tym kraju, Profesor Rosati jako koordynator Grupa EPL w Parlamencie Europejskim w Komisji PANA podkreślił, że nieakceptowalne jest zamiatanie pod dywan problemów korupcyjnych i prania brudnych pieniędzy przez rząd, nawet nowo wybrany. Prof. Rosati wezwał Premiera Malty do kontynuowania śledztw przeciwko członkom swojego gabinetu, ponieważ od każdego kraju Unii Europejskiej wymaga się stosowania się do zasad przyjętych przez UE - czy to finansowych czy dot. państwa prawa.

Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia Prof. Rosatiego.

czytaj dalej

Od dziś Roaming w UE przestał obowiązywać

Od dziś obywatele Unii, którzy podróżują po jej terytorium, będą mogli telefonować, wysyłać SMS-y i łączyć się z internetem ze swoich urządzeń mobilnych za taką samą opłatą jak w swoim kraju. Zlikwidowanie opłat roamingowych to jedno z największych i najbardziej wymiernych osiągnięć, jakimi może się poszczycić UE.

czytaj dalej