Grupa EPL

Działania Komisji Europejskiej w sprawie prania brudnych pieniędzy i agresywnego planowania podatkowego

Transparencja podatkowa, walka z praniem brudnych pieniędzy i z agresywnym planowaniem podatkowym są jednym z priorytetowych działań Komisji Jean-Claude’a Junckera, popieranym przez Parlament Europejski. Liczne dokumenty legislacyjne dotyczące tych spraw zostały już wdrożone, a Parlament Europejski wraz z Radą pracują nad kluczowym, lecz kontrowersyjnym dokumentem dotyczącym publikowania informacji podatkowych przez duże przedsiębiorstwa (tzw. public country-by-country reporting). To właśnie o tych detalach i o przyszłych działaniach Komisji Europejskiej członkowie Komisji Śledczej ds. Prania Pieniędzy. Unikania Opodatkowania i Uchylania się od Opodatkowania (PANA) będą rozmawiać z komisarzem ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierrem Moscovici. 

czytaj dalej

Europejska E-karta usług

Na środowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów odbła się pierwsza wymiana poglądów na temat projektu dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wskazanej grupy usługodawców, którzy zamierzają rozszerzyć działalność na inne państwa członkowskie. E-karta będzie dobrowolnym narzędziem, które pozwoli na uniknięcie wielu przeszkód administracyjnych, między innymi obowiązku wypełniania formularzy w językach obcych, niepewności w kwestii obowiązujących przepisów. Wszystkie formalności będą dokonywane w formie elektronicznej. Prof. Dariusz Rosati jest sprawozdawcą cienie z ramienia Grupy EPL. 

czytaj dalej

Wywiad z prof. Rosati

Polska w ruinie - to hasło niestety staje się aktualne

O sytuacji w Polsce, i pracy ministrów rządu PiS, ale też o wyborach we Francji i o Korei Północnej. Zapraszamy do lektury wywiadu dla Radio ZET!

czytaj dalej

13 lat Polski w UE

13 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Jest to nasz wspólny sukces. #UE13lat

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku.

 

czytaj dalej

Forum Ukraińskie

Aktualne wydarzenia w Unii Europejskiej i na świecie powodują, że dla wielu osób kraje Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukraina, schodzą na dalszy plan. Mając na uwadze, że Ukraina jednocześnie boryka się z inwazją wojsk rosyjskich oraz jest w trakcie trudnych reform, Centrum Polityki Europejskiej – European Policy Centre (EPC) podjęło bardzo ważną inicjatywę. Ma ona na celu zapewnienie Ukrainie miejsca w europejskim dyskursie politycznym i stworzenie tzw. „Forum Ukraińskiego”, które ma być głównym miejscem dyskusji na tematy ukraińskie i stosunki UE-Ukraina. Zainicjowanie tego przedsięwzięcia odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, w budynku EPC, a Prof. Dariusz Rosati jako Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy będzie jednym z zaproszonych prelegentów otwierających Forum. 

czytaj dalej