Grupa EPL

Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Wystąpienie na temat sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Prof. Rosati jako członek ECON oraz koordynator komisji PANA podkreślił, że praktyki kryminalne w obszarze fiskalnym są transgraniczne i mogą być dobrze opanowane tylko przez współpracę transgraniczną. Tylko bliska kooperacja na szczeblu globalnym i unijnym, pozwoli, aby nie dochodziło do takich rewelacji jak np. kwity z Panamy

czytaj dalej

Debata dot. semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego AGS w 2017 r

Profesor Rosati zabrał głos podczas debaty dot.  opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu w sprawie semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego #AGS w 2017 roku, Prof. Rosati zauważył, że ograniczenia wzrostu są przede wszystkim widoczne w obszarach będących pod kontrolą państw członkowskich, takich jak: wysokie zadłużenie jeśli chodzi o banki i przedsiębiorstwa, małe inwestycje, w szczególności w wiedzę i edukację, a także niedostatecznie sprzyjające otoczenie biznesowe. Podkreślił przy tym rolę zaleceń dla poszczególnych państw #CSR.

czytaj dalej

czytaj dalej

Laureat Nagrody Nobla Joseph Stiglitz o rajach podatkowych i konieczności ich reformowania

Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (2001) oraz były przewodniczący komisji eksperckiej powołanej przez rząd Panamy po ujawnieniu skandalu "Panama Papers" był gościem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji PANA. Prof. Stiglitz wziął udział w debacie z europosłami nt. rajów podatkowych, unikania płacenia podatków, braku transparentności podatkowej oraz jego doświadczeń ze współpracy z rządem Panamy.

Koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w Komisji PANA jest prof. Dariusz Rosati.

czytaj dalej

Polsko-Niemieckie Forum Obywatelskie

18 listopada odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Obywatelskie we Frankfurcie nad Odrą. Wydarzenie, w którym uczestniczyli posłowie do Parlamentu Europejskiego z Polski i Niemiec zostało zorganizowane wspólnie przez Biura Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce i w Niemczech.

Forum miało formę debaty, w trakcie której uczestnicy mogli zadać posłom pytania o ważne dla nich kwestie związane z Unią Europejską: imigrację, budżet, Brexit oraz rolę Polski i Niemiec w Unii Europejskiej. Na pytania odpowiadali: Dariusz Rosati, Sylvia Kaufmann, Michael Cramer i Joachim Zeller. Spotkanie odbyło się w Domu Polsko-Niemieckim we Frankfurcie nad Odrą. Moderatorem debaty był Tomasz Lejman, dziennikarz telewizyjny i radiowy w Niemczech.

czytaj dalej