Grupa EPL

Koniec marzeń o dogonieniu bogatej Europy

Rząd chwali się wynikami budżetu. Wicepremier Morawiecki ogłasza po trzech kwartałach nadwyżkę w kwocie 3,8 mld zł i przypisuje ją poprawie ściągalności podatków oraz skutecznej walce z „VAT-owskimi mafiami”. I natychmiast przeznacza tę nadwyżkę w całości na dodatkowe wydatki. Któż bogatemu zabroni, chciałoby się powiedzieć...

czytaj dalej

Finałowe posiedzenie Komisji PANA

We wtorek przez cały dzień, będzie odbywało się ostatnie posiedzenie Komisji Śledczej ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA). Oprócz omówienia tzw. Paradise Papers z dziennikarzami opisującymi i opracowującymi te przecieki, posłowie będą mieli okazję, m.in., przedyskutować uprzednio przegłosowane przez Komisję PANA wnioski i rekomendacje z Komisarzem Moscovicim oraz Komisarz Jourovą. Mandat Komisji upływa na początku grudnia, a podczas sesji plenarnej w Strasburgu posłowie będą głosować nad końcowymi rekomendacjami.

czytaj dalej

Zarządzanie innowacjami ? kreatywność ? współpraca ? perspektywy.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US odbyła się  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – kreatywność – współpraca – perspektywy.

Wydarzenie, które organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz prof. Dariusza Rosatiego, skierowane jest do środowiska naukowego i przedstawicieli praktyki biznesu.

Celem konferencji było stworzenie forum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji na temat wyzwań, możliwości i problemów związanych z wykorzystaniem innowacji na rzecz sprostania wymogom współczesnej, dynamicznej i globalizującej się gospodarki. W konferencji udział bierze ponad 70 osób.

czytaj dalej

Na Pomorzu Zachodnim budujemy ekosystem przyjazny start-upom

Z inicjatywy prof. Rosatiego pierwszy raz w historii na Pomorzu Zachodnim realizowany będzie zgłoszony do Komisji Europejskiej projekt pilotażowy. Liderem projektu "Start this up" jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która w konkursie Komisji Europejskiej wywalczyła grant w wysokości 750 tys. euro. Dzięki wsparciu powstanie m.in. specjalna platforma, która pomoże młodym firmom pokazać się inwestorom zewnętrznym i zdobyć kapitał na rozwój.

Celem projektu pilotażowego "Start this up" jest stworzenie powiązań między ekosystemami, konsolidację środowiska i zbudowanie platformy do współpracy między inwestorami, przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego, dającej realne szanse na konkurowanie województwa zachodniopomorskiego z bardziej rozwiniętymi społecznościami innych aglomeracji.

Projekt pilotażowy z jednej strony pomoże przyszłym przedsiębiorcom nawiązać współpracę z zagranicznymi partnerami, osiągnąć sukces rynkowy, a z drugiej strony przyczyni się do zbudowania potencjału regionu innowacyjnego i probiznesowego w oparciu o nowe technologie.

Więcej informacji na: https://goo.gl/Vez8e5

czytaj dalej

Głos Parlamentu przed Szczytem Partnerstwa Wschodniego

W najbliższą środę (15.11) odbędzie się głosowanie w sprawie rezolucji nt. rekomendacji Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego (PW), przed listopadowym Szczytem PW. Projekt rezolucji poparty przez zdecydowaną większość europosłów, oprócz wsparcia dla idei Partnerstwa Wschodniego, proponuje stworzenie modelu 'Partnerstwo Wschodnie plus' dla krajów, które podpisały już Umowy Stowarzyszeniowe z UE - Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Model ten, pod pewnymi warunkami, umożliwiałby np. stworzenie funduszu powierniczego wspierającego inwestycje czy zniesienie roamingu, a w dłuższej perspektywie np. wstąpienie do Unii Celnej. Aktywny udział przy opracowaniu tekstu brał szef Delegacji PE ds. Ukrainy - Prof. Dariusz Rosati.

czytaj dalej