Grupa EPL

Biografia

Urodzony 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu, od 1950 roku mieszka w Warszawie.  W 1964 r ukończył liceum ogólno-kształcące nr 22 im. Jose Marti i rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa - SGH).  Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 r rozpoczął pracę w SGH jako asystent.  W 1973 r obronił pracę doktorską z zakresu teorii podejmowania decyzji, a w 1978 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie pracy na temat prognozowania w handlu zagranicznym.  Od 1990 roku profesor tytularny w SGH.  Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. 

W latach 1970-1990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. W latach 1978-1979 pracował jako konsultant w dziale bankowości międzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku (USA). Był wielokrotnie ekspertem organizacji międzynarodowych (UNIDO, Bank Światowy, Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy).  W latach 1986-1987 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Princeton (USA).  Założyciel (1985) i pierwszy dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH (d. SGPiS).  W latach 1988-1991 był dyrektorem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.  W latach 1989-1993 partner w firmie consultingowej TKD – Ernst & Young Poland. Obecnie profesor w Szkole Głównej Handlowej i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. 

W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (Szwajcaria) jako szef sekcji krajów Europy Środkowo –Wschodniej. Od grudnia 1995 do października 1997 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.  W latach 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego. 

W latach 1987-1990 uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, a w latach 1988-1989 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 1994-1997 był członkiem Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów. 

Od 1999 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1969), członek European Economic Association i European Association of Comparative Economic Studies. W latach 1998-2001 członek rady programowej International Exchange Program (IREX) w Waszyngtonie.  W latach 2001-2003 członek grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2011-2013 był członkiem Rady Programowej Bruegel Institute w Brukseli. Do 2013 Przewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego, oraz Przewodniczący Rady Fundacji Baltic Business Forum. 

Od 2011sprawował mandat Posła na Sejm RP, oraz Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W wyborach europejskich w 2014 r. uzyskał mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W PE został członkiem Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON), Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. 

26 lutego 2016 został członkiem zespołu doradców ekonomicznych Platformy Obywatelskiej RP odpowiedzialnych za tworzenie programu. 

Autor ponad 260 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1989) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981).  Odznaczony Orderami Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy.