Dariusz Rosati

Dramat grupy Afgańczyków

Dramat grupy Afgańczyków koczujących na granicy z Białorusią podzielił Polaków niemal po równo - 45% uważa działania rządu za słuszne, 42% ocenia je krytycznie. I trudno się dziwić. W polityce międzynarodowej rzadko mamy do czynienia z jednoznacznymi wyborami - na ogół musimy szukać kompromisu między wartościami i interesami, między moralnością i odpowiedzialnością. Tak jest i w tym przypadku - oczywista konieczność ochrony granic zderza się tu z moralnym i prawnym obowiązkiem niesienia pomocy cierpiącym ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia.

czytaj dalej

"POLSKI ŁAD", CZYLI WYBORCZA PROPAGANDA

Ogłoszony przez Zjednoczoną Prawicę z wielką pompą program „Polski Ład” miał zarysować cele i kierunki rozwoju Polski na najbliższe dziesięciolecie i stać się potężnym instrumentem budowy poparcia politycznego dla PiS i jego sojuszników, umożliwiając rządzenie przez kolejne lata. W rzeczywistości jednak otrzymaliśmy dokument czysto propagandowy, pełen ogólnikowych haseł, obietnic bez pokrycia i życzeniowego myślenia. Rząd chwali się w nim osiągnięciami – niekiedy prawdziwymi, ale głównie urojonymi - skrzętnie pomijając słabości, wyzwania i zagrożenia. Urzędowy optymizm i nachalna propaganda sukcesu pozostają w tak jaskrawej sprzeczności ze społecznymi odczuciami czasu pandemicznego kryzysu, że nawet w elektoracie PiS dokument budzi mieszane reakcje.

czytaj dalej

LexAntyTVN

Procedowana w Sejmie ustawa LexAntyTVN jest zamachem na konstytucyjną wolność mediów, jest uderzeniem w sojusznicze relacje z USA i stanowi milowy krok wstecz w stronę państwowego socjalizmu rodem z PRL. Każdy z tych trzech powodów z osobna wystarcza, aby odrzucić tę ustawę w całości, a wzięte razem pokazują do jakiego stanu samoogłupienia doprowadziła się obecna władza.

czytaj dalej

Podwyżki dla polityków

PiS-owskie podwyżki dla polityków w czasie trwającej pandemii są głęboko niemoralne. Decyzja Dudy jest próbą wyrównania politykom PiS utraty możliwości dorabiania ich rodzin w spółkach Skarbu Państwa. Teraz widać, że PiS-owska uchwała ws. nepotyzmu była tylko chwytem piarowskim, a PiS wcale nie miał zamiaru zaprzestać dojenia państwa.

czytaj dalej

TSUE: Izba Dyscyplinarna musi natychmiast zawiesić działalność

TSUE orzekł dziś, że powołując Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa Polska naruszyła prawo unijne, w tym prawo do rzetelnego i niezależnego sądu.

czytaj dalej