Grupa EPL

W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (debata)

Obecny system VAT w całej UE jest nadmiernie skomplikowany, z mnóstwem stawek VAT i zwolnień, które wprowadzają niepotrzebne obciążenia dla przedsiębiorstw uczestniczących w handlu transgranicznym. Dodatkowo otwierają szerokie możliwości oszustw VAT w ramach jednolitego rynku.

Według oceny Komisji, w 2014 roku "luka VAT" została oszacowana na około 160 miliardów euro.

Te ogromne straty poniesione przez państwa członkowskie wymagają szybkich i ambitnych działania mających na celu rozwiązanie oszustw związanych z VAT. Należy skupić się na trzech priorytetach.

Po pierwsze, powinniśmy zmniejszyć ilość towarów, które korzystają z obniżonych stawek VAT w całej UE. Po drugie, w dłuższej perspektywie, powinniśmy wprowadzić stopniową harmonizację krajowych stawek VAT w ramach jednolitego rynku. Po trzecie, UE powinna podjąć kroki zmierzające do rozwiązania oszustw podatkowych pochodzących z tak zwanych "carrousel schemes"

czytaj dalej

Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Wystąpienie na temat sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Prof. Rosati jako członek ECON oraz koordynator komisji PANA podkreślił, że praktyki kryminalne w obszarze fiskalnym są transgraniczne i mogą być dobrze opanowane tylko przez współpracę transgraniczną. Tylko bliska kooperacja na szczeblu globalnym i unijnym, pozwoli, aby nie dochodziło do takich rewelacji jak np. kwity z Panamy

czytaj dalej

Debata dot. semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego AGS w 2017 r

Profesor Rosati zabrał głos podczas debaty dot.  opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu w sprawie semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego #AGS w 2017 roku, Prof. Rosati zauważył, że ograniczenia wzrostu są przede wszystkim widoczne w obszarach będących pod kontrolą państw członkowskich, takich jak: wysokie zadłużenie jeśli chodzi o banki i przedsiębiorstwa, małe inwestycje, w szczególności w wiedzę i edukację, a także niedostatecznie sprzyjające otoczenie biznesowe. Podkreślił przy tym rolę zaleceń dla poszczególnych państw #CSR.

czytaj dalej

czytaj dalej

Laureat Nagrody Nobla Joseph Stiglitz o rajach podatkowych i konieczności ich reformowania

Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (2001) oraz były przewodniczący komisji eksperckiej powołanej przez rząd Panamy po ujawnieniu skandalu "Panama Papers" był gościem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji PANA. Prof. Stiglitz wziął udział w debacie z europosłami nt. rajów podatkowych, unikania płacenia podatków, braku transparentności podatkowej oraz jego doświadczeń ze współpracy z rządem Panamy.

Koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w Komisji PANA jest prof. Dariusz Rosati.

czytaj dalej