Dariusz Rosati

Wyjaśnienie kłamstw Waszczykowskiego

W sobotnio-poniedziałkowym (13-15 sierpnia 2022) wydaniu Plus Minus Rzeczpospolita były Minister Spraw Zagranicznych (2015-2018), a obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego - Witold Waszczykowski w wywiadzie pt. „Jak SLD hamował polski marsz do NATO” insynuuje, że byłem niechętny wejściu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego: „A tak naprawdę Rosati, podobnie jak cała ekipa SLD, nie chciał szybkiej ścieżki do NATO”.

TO OCZYWISTE KŁAMSTWO.

Zamieszczam treść moich wystąpień sejmowych z dnia 9 maja 1996 r. i 8 maja 1997 r.

?? https://orka2.sejm.gov.pl/.../0416622a8774c4d3c12574ef003...

?? https://orka2.sejm.gov.pl/.../37d98a5e29152992c12574f0003...

Ponadto - w tym samym wywiadzie - Waszczykowski skarży się, że w 1997 roku ukarałem go naganą i obniżyłem pensję za pracę nad raportem o kosztach rozszerzenia NATO: „Normalnie, dostaliśmy nagany i zabrano nam po tysiąc złotych z pensji za to, że zajęliśmy się sprawą, która – jak twierdził Rosati – do nas nie należała”.

TO RÓWNIEŻ KŁAMSTWO.

Witold Waszczykowski jako urzędnik MSZ brał udział w poza ministerialnym raporcie, który przygotowywał w ramach pracy, bez zgody ministra, tj. mojej. Nie otrzymał za to nagany i nie obniżyłem mu wynagrodzenia. Nie dostał jedynie nagrody kwartalnej.