Dariusz Rosati

Afera z kopalnią Turów

Afera z kopalnią Turów jest kolejnym dowodem na niekompetencję i nieudolność rządu PiS w polityce zagranicznej. W reakcji na skargę Czech TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie, bo uznał, że szkody w postaci obniżenia poziomu wód gruntowych po czeskiej stronie są nieodwracalne, a Polska nie udowodniła że zamknięcie kopalni zagraża bezpieczeństwu energetycznemu.

czytaj dalej

Fiasko rządu PiS w sprawie elektrowni w Turowie

Decyzja TSUE w sprawie elektrowni w Turowie pokazuje niekompetentność i nieudolność polskich władz.

czytaj dalej

PiS przeciwko kontroli wydatkowania pieniedzy z Funduszu Odbudowy

Ograniczone zaufanie do polskiego rządu zarówno w Europie, jak i po stronie opozycji sprawia, że domagamy się gwarancji i informacji w jaki sposób będą dzielone pieniądze z Funduszu Odbudowy.

czytaj dalej

O zjednoczeniu w Zjednoczonej Prawicy

Jarosław Kaczyński utracił kontrolę nad obozem Zjednoczonej Prawicy.

czytaj dalej