Grupa EPL

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci na staż:

- muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej 

- muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich

- muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

- miłe widziana znajomość francuskiego, albo niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Staż w biurze poselskim w Brukseli jest płatny i trwa 3,5 miesiąca, przy czym może zostać skrócony, lub przedłużony w wyjątkowych sytuacjach. Aby aplikować na staż należy wysłać swoje CV na adres email: dariusz.rosati@europarl.europa.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2015 r.

czytaj dalej

Lubuskie Region - The Green Land of Modern Technologies

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się wydarzenie promujące Województwo Lubuskie jako "Zieloną Krainę Nowoczesnych Technologii". Oprócz zapoznania się z innowacyjnymi pomysłami lubuskich przedsiębiorców, goście będą mieli szansę skosztować wyrobów regionalnych lubuszan. Organizatorem wydarzenia jest Prof. Dariusz Rosati – europoseł wybrany przez mieszkańców województwa lubuskiego.

czytaj dalej

Połowa kadencji - czas na podsumowanie.

Połowa kadencji - czas na podsumowanie. Więcej o tym, czym w Parlamencie Europejskim zajmuje się prof. Dariusz Rosati w jego sprawozdaniu z działalności poselskiej. Zachęcam do lektury! Pełna wersja sprawozdania

czytaj dalej

Spotkanie Obywatelskie w Szczecinie

W każdym powiecie na Pomorzu Zachodnim 1 lutego odbyły się Spotkania Obywatelskie z Parlamentarzystami Platforma Obywatelska. Rozmawialiśmy z mieszkańcami o programie Polska Obywatelska 2.0. W Szczecina na spotkanie uczestniczył prof.  Dariusz Rosati, Grzegorz Schetyna, Ewa Kołodziej oraz Paweł Bańkowski.

czytaj dalej

Sprawozdanie o Unii Bankowej

25 stycznia, podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej, został przegłosowany projekt sprawozdania w sprawie Unii Bankowej – sprawozdanie za rok 2016. Sprawozdanie dotyczyło bieżących spraw związanych z wprowadzeniem Unii Bankowej oraz działaniami, które powinny być w tym celu zrealizowane.  Mowa w nim o konieczności zbadania wszystkich cztery filary Unii Bankowej: regulacja przepisów, nadzór bankowy, restrukturyzacja i gwarancja depozytów. Unia Bankowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i przywrócenia zaufania do banków w strefie euro, wzmocnienia integracji finansowej, upowszechnienia podziału ryzyka w ramach unii walutowej oraz przyczynienia się do zerwania powiązań między państwami a bankami na poziomie krajowym.

czytaj dalej