Grupa EPL

Konferencja "Zarządzanie innowacjami w gospodarce"

To już druga edycja konferencji naukowej organizowanej przez prof. Dariusza Rosatiego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i wymiana doświadczeń wynikających z pracy badawczych w zakresie zarządzania innowacjami w gospodarce. Konferencja daje uczestnikom możliwość wymiany poglądów na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych na działalność innowacyjną w sektorze morski. 

W trakcie debaty uczestnicy, przedstawiciele świata nauki i biznesu mogli zidentyfikować problemy i bariery związane z wykorzystaniem funduszy UE na innowacje w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na sektor morski. Wnioski i szczegółowe zalecenia przyczyniające się do poprawy innowacyjności przedsiębiorstw w tym sektorze ponownie zostaną zaprezentowane w publikacji, która zostanie wydana na początku 2017 roku. 

czytaj dalej

Spotkanie Komisji PANA

8 listopada odbyła się wymiana poglądów między członkami Komisji PANA, a Komisarz Věra Jourová, która jest odpowiedzialna, między innymi, za wymiar sprawiedliwości, w tym za przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML. Celem spotkania było omówienie roli i działań Komisji Europejskiej na rzecz wdrożenia i egzekwowania przepisów zwalczających pranie brudnych pieniędzy, a także finansowanie terroryzmu. To pierwsza przedstawicielka Kolegium Komisarzy, która pojawiła się na komisji śledczej. Prof. Rosati jako pierwszy z ramienia Grupa EPL w Parlamencie Europejskim zadał pytanie Pani Komisarz.

czytaj dalej

Klub Obywatelski w Koszalinie

Sterowanie gospodarką kraju przez urzędników to pomysł chybiony. Przerabialiśmy to już za Gierka i każdy z Państwa wie, jak to się skończyło

W rama Klubu Obywatelskiego 3 listopada w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się rozmowa z profesorami Dariuszem Rosatim oraz Jerzym Rembezą, która dotyczyła rocznej oceny rządów PiS.

Ekonomiści byli zgodni, że choć w skali roku wartości wielu wskaźników makroekonomicznych nie uległy znaczącym zmianom, to spadek udziału inwestycji w gospodarce krajowej połączony z polityką znacznych wydatków na cele prospołeczne rodzą poważne ryzyko dla kondycji finansów publicznych.

czytaj dalej

Lubuskie Forum Gospodarcze

W Debacie na temat szans i wyzwań polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, podczas Lubuskiego Forum Gospodarczego, Pan Profesor podkreślił, że niezmiernie ważne jest to, że współpraca partnerska obu krajów na szczeblu regionalnym powinna opierać się na podtrzymywaniu dobrych relacji wśród przedsiębiorców i samorządowców po obu stronach granicy ale również trzeba zrobić wszystko by pokonać trudności administracyjne, infrastrukturalne, kulturalne oraz biurokratyczne by w pełni wykorzystać bliskie sąsiedztwo.

czytaj dalej

Proinwestors - konferencja dot. Specjalnych Stref Ekonomicznych

W Szczecinie prof. Dariusz Rosati wziął udział w panelu dot. korzyści i kosztów wynikających z inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Pomorze Zachodnie posiada doskonałe warunki do inwestowania i rozwoju biznesu. Swoją działalność prowadzą tutaj nie tylko duże i zagraniczne firmy, ale również te małe i średnie z polskim kapitałem.

czytaj dalej