Dariusz Rosati

Spotkanie w Wołominie

4 marca prof. Rosati wraz z Piotrem Borysem, Agnieszką Hanajczyk, Katarzyną Lubnauer i Waldemarem Sługockim POrozmawiali z mieszkańcami powiatu wołomińskiego o pozycji Polski w UE, klimacie, edukacji, a przede wszystkim o kampanii prezydenckiej #Kidawa2020.

czytaj dalej

Michel Barnier gościem KSUE

27 lutego na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej gościem był Michel Barnier - Szef Grupy Zadaniowej Komisji Europejskiej ds. stosunków z Zjednoczonym Królestwem.

czytaj dalej

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

25 lutego prof. Rosati – jako poseł wybrany z Warszawy - wziął udział w sesji Rady Dzielnicy Ursynów, której sam jest mieszkańcem. Możliwość uczestnictwa w sesjach rad dzielnic, gmin, powiatów i sejmików województw jest jednym z przywilejów sprawowania mandatu posła.

czytaj dalej

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE

W dniach 21-22 lutego odbyła się dwudniowa sesji zimowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu.

czytaj dalej

Misja obserwacyjna w Azerbejdżanie

9 lutego odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne w Azerbejdżanie. Prof. Rosati jako przedstawiciel delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE czuwał nad ich prawidłowym przebiegiem.

czytaj dalej