Grupa EPL

Europejska E-karta usług

Na środowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów odbła się pierwsza wymiana poglądów na temat projektu dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wskazanej grupy usługodawców, którzy zamierzają rozszerzyć działalność na inne państwa członkowskie. E-karta będzie dobrowolnym narzędziem, które pozwoli na uniknięcie wielu przeszkód administracyjnych, między innymi obowiązku wypełniania formularzy w językach obcych, niepewności w kwestii obowiązujących przepisów. Wszystkie formalności będą dokonywane w formie elektronicznej. Prof. Dariusz Rosati jest sprawozdawcą cienie z ramienia Grupy EPL. 

czytaj dalej

Wywiad z prof. Rosati

Polska w ruinie - to hasło niestety staje się aktualne

O sytuacji w Polsce, i pracy ministrów rządu PiS, ale też o wyborach we Francji i o Korei Północnej. Zapraszamy do lektury wywiadu dla Radio ZET!

czytaj dalej

13 lat Polski w UE

13 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Jest to nasz wspólny sukces. #UE13lat

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku.

 

czytaj dalej

Forum Ukraińskie

Aktualne wydarzenia w Unii Europejskiej i na świecie powodują, że dla wielu osób kraje Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukraina, schodzą na dalszy plan. Mając na uwadze, że Ukraina jednocześnie boryka się z inwazją wojsk rosyjskich oraz jest w trakcie trudnych reform, Centrum Polityki Europejskiej – European Policy Centre (EPC) podjęło bardzo ważną inicjatywę. Ma ona na celu zapewnienie Ukrainie miejsca w europejskim dyskursie politycznym i stworzenie tzw. „Forum Ukraińskiego”, które ma być głównym miejscem dyskusji na tematy ukraińskie i stosunki UE-Ukraina. Zainicjowanie tego przedsięwzięcia odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, w budynku EPC, a Prof. Dariusz Rosati jako Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy będzie jednym z zaproszonych prelegentów otwierających Forum. 

czytaj dalej

Konferencja w sprawie raportów zawierających kluczowe informacje podatkowe dużych firm

Aktualnie jednym z kluczowych dokumentów legislacyjnych w Komisji ECON w Parlamencie Europejskim jest dossier dotyczące publikowania 'CbCR' czyli raportów zawierających kluczowe informacje podatkowe dużych firm. Prof.Rosati jako kontrsprawozdawca Grupa EPL w Parlamencie Europejskim w Komisji ECON organizuje konferencję na ten temat. Wraz z przedstawicielami OECD, Komisji Europejskiej, Accountancy Europe i PwC Polska chcemy zastanowić się, co ten dokument oznacza dla konkurencyjności firm z UE i unijnego klimatu inwestycyjnego.

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych, ale prosimy o uprzednią rejestrację na e-mail dariusz.rosati-office@ep.europa.eu.

czytaj dalej