Grupa EPL

Profesor Dariusz Rosati w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim

"Te wybory są bardzo ważne dla Polski. Nie zmarnujmy naszego głosu!"

Dwudziestego pierwszego maja profesor Dariusz Rosati odwiedził Gorzów Wielkopolski oraz Zieloną Górę. Dzień rozpoczął od udzielenia wywiadu w Radiu Gorzów. Następnie udał się do Zielonej Góry, by wygłosić wykład pt. „Polska w strefie Euro – kryteria konwergencji, szanse i zagrożenia” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po merytorycznej dyskusji ze studentami Pan Profesor pojechał do Gorzowa Wielkopolskiego na spotkanie z pracodawcami skupionymi w organizacji Lubuskich Pracodawców oraz w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym. Profesor Dariusz Rosati wyjaśnił uczestnikom spotkania konsekwencje wejścia Polski do strefy Euro. Przytoczył argumenty przemawiające za przyjęciem wspólnej waluty, jak i związane z tym koszty.

Ponadto na spotkaniu zostały poruszone problemy z zakresu finansów publicznych oraz funkcjonowania polskiej gospodarki. Następnie profesor Dariusz Rosati omówił z Wicestarostą Gorzowskim panem Grzegorzem Tomczakiem bardzo ważną kwestię pożyczki z budżetu państwa dla Powiatu Gorzowskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji. Na zakończenie dnia Pan Profesor wraz z Panią Poseł Krystyną Sibińską udali się do Galerii Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wspólną wystawę batiku dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej MDK oraz sekcji plastyki z UTW w Gorzowie Wielkopolskim pt.  „Drzewo życia batik”

Zobacz zdjęcia