Dariusz Rosati

Apel

Apel do Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych.

Rząd ukrywa wydatki. Rada Ministrów w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. przedstawia ok. 12% prawdziwego deficytu. Poza budżetem, a zarazem poza kontrolą parlamentu, rząd nie tylko wydaje pieniądze, ale również je pożycza. Wobec powyższego, w gronie 50 ekspertów w dziedzinie prawa i ekonomii oraz kilkunastu organizacji, apelujemy o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych!