Dariusz Rosati

7-procentowa inflacja

Narodowy Bank Polski powinien dbać o wartość polskiej waluty i stabilność cen, ale z tego zadania się nie wywiązał. Mamy w Polsce najwyższą od 20 lat inflację, sięgającą w 4 kwartale 2021 roku 7%, a ten rząd robi wszystko, żeby ją podtrzymywać.