Dariusz Rosati

TSUE: Izba Dyscyplinarna musi natychmiast zawiesić działalność

TSUE orzekł dziś, że powołując Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa Polska naruszyła prawo unijne, w tym prawo do rzetelnego i niezależnego sądu.

Jacyś mało zorientowani goście - jak Ziobro i Kaczyński - wmawiają nam, że Unia nie ma prawa oceniać naszych „reform” sądownictwa. Ale 60% przepisów prawa obowiązujących w Polsce to prawo europejskie, i TSUE ma prawo i obowiązek oceniać czy jest on prawidłowo stosowane w Polsce. Gadanie o wyższości naszej Konstytucji nad prawem europejskim jest bezprzedmiotowe, bo nasz prawdziwy Trybunał Konstytucyjny już dawno orzekł że nie ma tu żadnej sprzeczności i prawo europejskie jest zgodne z Konstytucją.

Panowie Kaczyński i Ziobro! Wchodząc do Unii w 2004 roku przyjęliśmy - dobrowolnie i suwerennie - w całości prawo europejskie, dostosowując odpowiednio nasz porządek prawny. Nikt nas do tego nie zmuszał, sami o tym zdecydowaliśmy. Jeśli teraz ktoś się ocknął i krzyczy, że prawo unijne mu się nie podoba, bo przeszkadza kraść, to albo musi przestać kraść albo może wyjść z Unii. I o to tak naprawdę chodzi w tej całej awanturze wywołanej przez PiS - czy będą mieli wolną rękę w dojeniu państwa i nas wszystkich.

Autor: prof. Dariusz Rosati