Dariusz Rosati

Veto Morawieckiego, czyli Polexit!

W przyszłym tygodniu Rada UE przyjmie rozporządzenie dotyczące powiązania wydatkowania środków z przestrzeganiem praworządności. Dwa państwa członkowskie sprzeciwiają się temu rozwiązaniu i grożą vetem w stosunku do budżetu unijnego. Są to Węgry i Polska.

Dlaczego Polska jako główny beneficjent tych przyszłych ram finansowych, a także programu odbudowy - który może liczyć w sumie na 150 mld € - nie chce zgodzić się na ten zapis, ryzykując utratę tych pieniędzy?

PONIEWAŻ:

  • 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy polegało na łamaniu prawa w Polsce i ma to być kontynuowane;

  • Prezes PiS, opętany obsesją kontroli wszystkiego i sprawowania władzy nad wszystkim jest gotów poświęcić te fundusze w imię realizacji swoich osobistych animozji;

  • Radykalni działacze obozu władzy, skupieni wokół Ministra Sprawiedliwości, rozumieją ten zapis jako atak na suwerenność Polski, co oznacza dla nich swobodę w łamaniu prawa. To ponury paradoks.

Skutki takiego działania mogą być następujące:

  • Pieniądze na wieloletnie inwestycje nie będą mogły być uruchamiane.

  • Dostęp Polski do większości środków będzie ograniczony.

  • Pieniądze te pójdą do innych krajów, omijając Polskę.

Wzywamy rząd do porzucenia tej nieodpowiedzialnej retoryki. Nie ma zgody na Polexit!