Dariusz Rosati

Szansa Polski w ramach Funduszu Odbudowy UE

W ramach Funduszu Odbudowy UE utworzonego na rzecz walki z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa w ogólnej kwocie grantów Polska może uzyskać ok. 37 mld euro. Jeśli chodzi o pożyczki, Polska ma szansę na uzyskanie ok. 27 mld euro. Udział Polski w całym funduszu odbudowy kształtuje się zatem na poziomie ok. 9%.

To jest ponad dwukrotnie więcej niż wkład Polski do budżetu UE. Tylko, że to dopiero propozycja. Teraz trzeba te pieniądze wynegocjować. Należy przyznać, że to bardzo duża marchewka dla rządu i PiS musi się trzy razy zastanowić zanim odrzuci taką ofertę. To może stać się jednym z powodów powrotu rządzących do retoryki prounijnej.