Grupa EPL

STARTUPY - Projekt WeP UP dla Pomorza Zachodniego. Dzięki tej inicjatywie założysz lub rozwiniesz swój START UP!

Dobry pomysł to podstawa każdego biznesu, ale osiągnięcie sukcesu jest dużo prostsze w środowisku przyjaznym dla rozwoju start-upów. „WeP UP! West Pomeranian ICT Start Hub” to międzynarodowy projekt, który został zgłoszonego przez prof. Dariusza Rosatiego jako pilotażowy projekt do Komisji Europejskiej, a obecnie jest realizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przy współpracy partnerów międzynarodowych z Włoch, Niemiec i Estonii. Na realizację tego działania uzyskano w Komisji Europejskiej grant w wysokości 750 tys. euro, który stanowi zupełnie nowe środki dla Pomorza Zachodniego.

Projekt polega na stworzeniu trwałego ekosystemu przyjaznego startupom, w szczególności z branży ICT (czyli branży związanej z technologią informacyjną i komunikacyjną), opartego na ścisłej współpracy jednostek zaangażowanych w ich rozwój, takich jak: uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe czy instytucje, wspierające szeroko pojęty postęp i innowacyjność, angażujące potencjał regionalny.

Jednym z owoców projektu WeP UP! jest raport o ekosystemie start-upów na Pomorzu Zachodnim. Pierwszym etapem było mapowanie, czyli zbieranie wszelkich niezbędnych danych na temat startupów i innowacji w regionie. Szczegółowa analiza pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Zachodniopomorskiem start-upy rozwijają się wolniej niż w innych regionach Polski, czy Europy. Raport zawiera również rekomendacje – wskazówki co należy zrobić, aby pobudzić rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie.

We wrześniu 2018 ruszył Program Akceleracyjny, który ma za zadanie stymulować rozwój przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Uczestnicy mogli od podstaw nauczyć się jak założyć i prowadzić start-up, dzięki spotkaniom z ekspertami i szkoleniom.

Wkrótce w ramach projektu ruszy platforma internetowa One Stop Shop, która dla uczestników będzie kolejnym narzędziem promocji. Ma być to skarbnica wiedzy o zachodniopomorskich start-upach i całym otaczającym ich ekosystemie innowacji. Pozwoli przedsiębiorcom opowiedzieć o swoim biznesie, zaprezentować swój pomysł na rynku europejskim, a także zainteresować potencjalnych inwestorów.