Grupa EPL

Prace Komisji Śledczej PANA na finiszu

W środę, podczas posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowanie odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem oraz rekomendacjami finalizującymi ponad rok prac tej komisji. Przez ten czas członkom komisji udało się przesłuchać zarówno polityków czy osoby z administracji wielu krajów członkowskich, zadać pytania unijnym komisarzom jak również zaprosić do współpracy dziennikarzy – wszystko po to, by lepiej zrozumieć luki w prawie UE dotyczące podatków oraz prania pieniędzy oraz zaproponować Komisji Europejskiej i Radzie UE rekomendacje dot. zmian w systemie pranym w tym zakresie. To właśnie nad raportem końcowym i tymi rekomendacjami głosować będą posłowie w środę w Brukseli. Głosowanie końcowe jest zaplanowane podczas grudniowej sesji plenarnej w Strasburgu.