Grupa EPL

Zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych

We wtorek odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie rozporządzenia dotyczącego zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem „CE”. Rozporządzenie jest częścią tzw. circular economy package – wielowątkowego programu zamierzającego do przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę o obiegu zamkniętym, tj. nakierowana na recycling i ponowne wykorzystanie materiałów zużytych i wyrzuconych, a także na odzyskiwanie cennych substancji zawartych w odpadach. Głosowane rozporządzenie reguluję warunki wprowadzenia na rynek UE nawozów oznaczonych symbolem „CE”, upoważniające do sprzedaży nawozu w całej UE. Jednym z tych warunków są limity zanieczyszczeń w nawozie, w tym limit kadmu. Bez spełnienia tych limitów, nawozy nie otrzymają symbolu „CE”, a bez niego nie będą mogły być sprzedawane na rynku UE.