Grupa EPL

Europejskie Forum Nowych Idei

„Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu” - pod takim hasłem odbyło się tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) 2017. Organizatorzy stawiają pytanie czy mamy do czynienia ze „Światem na Nowo”, a dyskusje Forum toczyć się będą wokół trzech głównych kontekstów: globalnego, europejskiego oraz biznesowego. Uczestnikami tegorocznego EFNI będą też m.in. komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska i Michel Barnier – główny negocjator ze strony unijnej ws. Brexitu. W Forum udział wziął prof. Dariusz Rosati.