Grupa EPL

Klub Obywatelski w Kołobrzegu

Profesor Dariusz Rosati oraz Jarosław Wałęsa spotkali się z kołobrzeżanami na spotkaniu Klubu Obywatelskiego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu. Na spotkaniu rozmawiano m.in.: o jakości prawa, rozdziale państwa od kościoła, ale przede wszystkim o obecnej sytuacji politycznej. 

– Wszystkie dziedziny życia będą podporządkowane Jarosławowi Kaczyńskiemu. (…) Planem polskiego rządu i planem Jarosława Kaczyńskiego jest zaprowadzenie w Polsce systemu totalitarnego – ostrzegał europoseł Dariusz Rosati. 

 

Profesor przypominał, że totalitaryzm polega na przejmowaniu kontroli nad wszystkimi obszarami życia. Jako przykłady podawał niszczenie samorządności, wolności mediów, sądownictwa oraz organizacji pozarządowych.