Grupa EPL

Przyjęto rozporządzenie wizowe dla Ukrainy

W grudniu 2015 r. Komisja stwierdziła, że ??Ukraina spełniła wszystkie kryteria planu liberalizacji systemu wizowego, a zatem była gotowa do zwolnienia z obowiązku wizowego. Dnia 20 kwietnia 2016 r. Komisja opublikowała wniosek w sprawie liberalizacji systemu wizowego dla posiadaczy paszportów ukraińskich. Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku w dniu 28 lutego 2017 r. 12.05.2017 r.  Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie liberalizacji wizowej dla Ukrainy! To świetna wiadomość, bo już najprawdopodobniej w czerwcu nasi sąsiedzi będą mogli przebywać na terytorium UE przez 90 dni. Liberalizacja wiz to możliwość budowania mostów - kulturowych, gospodarczych i osobistych!