Grupa EPL

Europejska E-karta usług

Na środowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów odbła się pierwsza wymiana poglądów na temat projektu dyrektywy w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wskazanej grupy usługodawców, którzy zamierzają rozszerzyć działalność na inne państwa członkowskie. E-karta będzie dobrowolnym narzędziem, które pozwoli na uniknięcie wielu przeszkód administracyjnych, między innymi obowiązku wypełniania formularzy w językach obcych, niepewności w kwestii obowiązujących przepisów. Wszystkie formalności będą dokonywane w formie elektronicznej. Prof. Dariusz Rosati jest sprawozdawcą cienie z ramienia Grupy EPL.