Grupa EPL

Debata dot. semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego AGS w 2017 r

Profesor Rosati zabrał głos podczas debaty dot.  opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu w sprawie semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego #AGS w 2017 roku, Prof. Rosati zauważył, że ograniczenia wzrostu są przede wszystkim widoczne w obszarach będących pod kontrolą państw członkowskich, takich jak: wysokie zadłużenie jeśli chodzi o banki i przedsiębiorstwa, małe inwestycje, w szczególności w wiedzę i edukację, a także niedostatecznie sprzyjające otoczenie biznesowe. Podkreślił przy tym rolę zaleceń dla poszczególnych państw #CSR.