Dariusz Rosati

XXXI Forum Ekonomiczne

W dniach 6-9 września 2022 roku odbyło się XXXI Forum Ekonomiczne w leżącym u stóp Śnieżki  - Karpaczu, zwane również polskim Davos.

Podczas Forum prof. Rosati wziął udział w dwóch panelach, w których debatował na temat euro w Polsce oraz szans na wzrost gospodarczy w okresie zwiększonej inflacji.

W kwestii euro sprawa jest prosta: TAK dla wejścia Polski do strefy euro i TAK dla wejścia euro do Polski!

Z kolei w gospodarce, jak zaznaczył prof. Rosati, spodziewamy się STAGFLACJI, czyli stagnacji połączonej z wysoką inflacją. W obecnej sytuacji w Polsce nie ma szans na zmiejszenie presji inflacyjnej, ponieważ polityka budżetowa rządu nakierowana jest na jej podsycanie, a nie gaszenie. Perspektywa ta nie zmieni się co najmniej do końca przyszłego roku, czyli do wyborów parlamentarnych.