Dariusz Rosati

Książka: EURO. MITY I FAKTY.

Polska jako członek Unii Europejskiej ma traktatowy obowiązek przyjęcia euro, po spełnieniu określonych warunków. Niestety, temat ten stał się w naszym kraju zakładnikiem doraźnych potrzeb walki politycznej. W debacie o euro niewiele jest rzeczowych argumentów, jeszcze mniej rzetelnych analiz, pełno za to zjadliwych ataków na Unię Europejską, populistycznych sloganów i zwykłych bzdur. Antyeuropejscy politycy, wspierani przez dyspozycyjnych „dziennikarzy”, obrzydzają Polakom wspólną walutę, strasząc wzrostem cen, zubożeniem obywateli, utratą suwerenności i podporządkowaniem polskiej gospodarki obcym interesom (oczywiście niemieckim). Dlatego postanowiłem obalić te szkodliwe mity, które za sprawą antyeuropejskiej propagandy rozpanoszyły się w świadomości społecznej. Efektem jest książka „Euro - mity i fakty”, wydana przez PWE. Polecam, Dariusz Rosati