Dariusz Rosati

Zgłoś się na staż!

Zgłoś się na płatny staż w naszym biurze w centrum Warszawy i zostań częścią #TeamRosati!

Staż przeznaczony jest dla osób od 19 do 26 roku życia, w tym także dla obcokrajowców i uchodźców z dotkniętej wojną Ukrainy.

Podczas procesu rekrutacyjnego preferowani będą studenci na kierunkach związanych z działalnością parlamentarną Profesora Rosatiego. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Termin realizacji stażu, jego wymiar i tryb pracy zostaną uzgodnione indywidualnie z kandydatką/kandydatem. Istnieje możliwość realizacji w ramach stażu obowiązkowych praktyk studenckich.

Aby aplikować na staż należy wysłać swoje CV na adres e-mail: katarzyna.jozwiak@rosati.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 marca 2022r.