Dariusz Rosati

Jaki jest program PO po wygranych wyborach?

Część opozycji krytykuje Platformę Obywatelską, że bycie anty-PISem nie wystarczy, i że trzeba rozmawiać o programie, a nie o odsunięciu PiS od władzy.

Uważam, że w opozycji jest masa inteligentnych ludzi, którzy doskonale wiedzą o co nam chodzi. Ale na wszelki wypadek wyjaśniam jeszcze raz, jaki mamy program.

Po wygranych wyborach chcemy:

1. Zreformować sądy i prokuraturę, aby zapewnić ich niezależność i poprawić ich sprawność. Wymaga to zmian w ustawach o KRS, Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz o Trybunale Konstytucyjnym.

2. Zreformować system zarządzania spółkami Skarbu Państwa, aby wyłączyć je z kontroli politycznej i stworzyć warunki do poprawy konkurencyjności i efektywności.

3. Zmienić system naboru kadr do administracji publicznej i ich awansów, opierając go o obiektywne konkursy i kryteria merytoryczne.

4. Uprościć system podatkowy, uczynić go stabilnym, przejrzystym i przyjaznym dla przedsiębiorców i obywateli.

5. Zastąpić obecne bodźce do odchodzenia z rynku pracy zachętami do aktywności zawodowej.

6. Zreformować służbę zdrowia, aby zlikwidować kolejki do lekarzy i zatrzymać personel medyczny w Polsce.

7. Stworzyć nowoczesny system edukacji przygotowujący młodych Polaków do życia i pracy w XXI wieku.

8. Dokonać rzeczywistego - choć przyjaznego - rozdziału Kościoła od państwa.

9. Zmienić system mediów publicznych zapewniając im niezależność i wymagając odpowiedzialności.

10. W kulturze zapewnić swobodę artystyczną twórców.

11. Rozpocząć rzeczywistą transformację energetyczną, aby walczyć kryzysem klimatycznym i ochronić Polaków przed wysokimi rachunkami za energię.

12. Przywrócić przyjazne relacje z USA, Niemcami, Francją i Unią Europejską.

13. Odblokować środki z KPO dla polskich firm i samorządów.

14. Przywrócić niezależność NBP.

15. Pociągnąć do odpowiedzialności politycznej i karnej winnych naruszeń Konstytucji i prawa w latach 2015-2022.

To oczywiście tylko najważniejsze punkty naszego programu, jest wiele innych pilnych reform do podjęcia. Musiałbym długo wymieniać. Żeby zatem uprościć sprawę przekazu, posługujemy się skrótem „Odsunąć PiS od władzy”. Każdy średnio inteligentny obywatel doskonale wie, jakie reformy kryją się pod tym hasłem.

Autor: prof. Dariusz Rosati