Dariusz Rosati

Dlaczego Polska nie przystąpiła do Prokuratury Europejskiej?

Dlaczego polski rząd, w tym Minister Sprawiedliwości, nie chcą przystąpić do nowej instytucji, jaką jest Prokuratura Europejska?

Z całą pewnością zwiększyłoby to efektywność walki z nadużyciami finansowymi, korupcją i przestępstwami transgranicznymi, a przede wszystkim zapewniłoby lepsze wykorzystanie pieniędzy unijnych.

Jest to istotne ze względu na fakt, że:

  1. Polska ma cały szereg otwartych frontów i konfliktów z Komisją Europejską i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości z uwagi na zarzuty o naruszanie praworządności.
  2. Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej i jednym z największych odbiorców środków w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy. Zatem gra toczy się o wykorzystanie naprawdę dużych pieniędzy. Pozostałe Państwa Członkowskie UE chcą mieć gwarancję, że te pieniądze będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z wypowiedzi Pana Zbigniewa Ziobro wynika, że polska prokuratura działa wręcz znakomicie, a żadna zewnętrza instytucja, która mogłaby jej pomagać, jest niepotrzebna. Nikt przecież nie będzie zaglądał przez ramię Ministrowi Sprawiedliwości, w jaki sposób rozstrzygane są sprawy z dochodzeniami, śledztwami, czy postępowaniami polskiej prokuratury. Jednak opozycja i ogromna większość Polaków ma zastrzeżenia do tych słów. My nie mamy zaufania do prokuratury Pana Zbigniewa Ziobro. Ta prokuratura okryła się złą sławą w ciąg ostatnich kilku lat ze względu na setki postępowań, które albo zostały umorzone - podczas gdy było oczywiste, że powinny być kontynuowane - albo nie były w ogóle wszczynane albo z uwagi na postępowania motywowane intencjami politycznymi - kierowane przeciwko określonym osobom.

Oto kilka przykładów:

  • umorzenie śledztwa w sprawie wyborów kopertowych;
  • odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie afery łapówkarskiej z udziałem Prezesa PiS w związku z budową tzw. dwóch wierz przy ul. Srebrnej w Warszawie;
  • umorzenia nadużyć popełnionych przez złote dziecko PiS i Prezesa PKN Orlen - D. Obajtka;
  • wlokące się śledztwo w sprawie propozycji łapówkarskiej złożonej przez byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - M. Chrzanowskiego;
  • umorzenie afery łapówkarskiej w sprawie tzw. córki leśniczego z udziałem śp. ministra środowiska - J. Szyszko;
  • kierowanie śledztw przeciwko osobom, które obecnej władzy zalazły za skórę, m.in. w stpsunku do: byłego zastępcy przewodniczącego KNF - W. Kwaśniaka, mec. R. Giertycha, senatora S. Gawłowskiego, byłego minister transportu - S. Nowaka;
  • umarzanie spraw niepublikowania przez byłą premier - B. Szydło - wyroków Trybunału Konstytucyjnego;
  • kilkukrotne umarzanie śledztwa w sprawie głosowania nad ustawą budżetową w sali kolumnowej bez udziału posłów opozycji.

Wzywamy Ministra Sprawiedliwości do wyrażenia zgody na uczestnictwo Polski w Prokuraturze Europejskiej. Sam Pan Ziobro wielokrotnie powtarzał, że: "ten, kto ma czyste sumienie, nie ma się czego bać"!