Dariusz Rosati

PiS przeciwko kontroli wydatkowania pieniedzy z Funduszu Odbudowy

Ograniczone zaufanie do polskiego rządu zarówno w Europie, jak i po stronie opozycji sprawia, że domagamy się gwarancji i informacji w jaki sposób będą dzielone pieniądze z Funduszu Odbudowy.

  • Czy zgodnie z zasadą sprawiedliwości;

  • Czy nikt nie będzie dyskryminowany;

  • Czy wszystko będzie przejrzyste;

  • Czy środki te nie zostaną wykorzystane dla wspierania Spółek Skarbu Państwa, kierowanych przez pisowskich nominatów;

  • Czy nie będą to środki, które pójdą na kampanię wyborczą PiS.

Z tego powodu, po pierwsze, Parlament Europejski ma zamiar patrzeć bardzo dokładnie na wszystkie dokumenty, które będą spływać z Warszawy do Brukseli i będą związane z wydatkami w ramach Funduszu Odbudowy. Po drugie Polski Parlament również nie składa broni. W Senacie jest propozycja uzupełnienia projektu ustawy ratyfikacyjnej o Preambułę, stanowiącą zobowiązanie polityczne w postaci:

  1. sprawiedliwego, transparentnego i niedyskryminującego wydatkowania pieniędzy;

  2. poddawania wydatkowania środków kontroli przez zespół monitorujący, który nie będzie zdominowany przez ministerialnych urzędników, ale będzie się składał również z przedstawicieli samorządów, organizacji społecznych, społeczeństwa obywatelskiego;

  3. o wszystkich działaniach rządu będzie informowany Sejm.

28 maja br. odbędzie się w Sejmie głosowanie nad przyjęciem Preambuły senackiej - sprawdzimy czy ta władza ma czyste intencje!