Dariusz Rosati

Pomoc potrzebna przedsiębiorcom

Polska jest w wielowymiarowym kryzysie! W świetle zapowiedzi rządu, że mamy mieć do czynienia z narodową kwarantanną potrzebne są nowe rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom.

Polskie firmy nie przeżyją drugi raz tego, co przeżywały na wiosnę, dlatego proponujemy:

1. Skrócenie okresu zwrotu VAT do 3 dni.

2. Przejściowe zawieszenie zobowiązania podatkowego do opłaty VAT do momentu otrzymania zapłaty przez firmę ze strony klienta.

3. Linie kredytowe bez oprocentowania uruchomione przez BGK dla banków komercyjnych tak, aby przedsiębiorcy mieli możliwość korzystania z nieoprocentowanego kredytu obrotowego na okres 30 dni, przedłużane na kolejne 30 dni.

4. Handel w niedziele.

5. Przesunięcie wdrożenia programu PPK o 12 miesięcy.

6. Testowanie na poziomie 100 tys. osób dziennie.

7. 10 mln szczepionek przeciw grypie - natychmiast.

8. Jak najszybsze zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

9. Zasiłki dla osób, które muszą pozostać w domu z tytułu opieki nad dziećmi na zasadach jak podczas pierwszej fali pandemii.