Dariusz Rosati

O kolejnej tzw. "Tarczy antykryzysowej"

W istocie rzeczy nie mamy Tarczy antykryzysowej 4.0, lecz jedną, dziurawą tarczę, która jest bez przerwy łatana przez PiS!

  • tzw. "Tarcza 4.0" liczy 91 stron, z czego tylko 9 stron jest przeznaczonych na ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19;
  •  80% tej tarczy to zmiany w 40 innych ustawach, często bardzo odległych od głównego tematu;
  •  skala pomocy w kwestii dopłat do oprocentowania kredytów wynosi jedynie 580 mln zł (trochę ponad pół miliarda), co stanowi kroplę w morzu potrzeb;
  • cała ustawa COVID-owska jest zmieniana 42 razy, a posłowie podczas prac nad nią traktowani są jak maszynki do głosowania.