Dariusz Rosati

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

25 lutego prof. Rosati – jako poseł wybrany z Warszawy - wziął udział w sesji Rady Dzielnicy Ursynów, której sam jest mieszkańcem. Możliwość uczestnictwa w sesjach rad dzielnic, gmin, powiatów i sejmików województw jest jednym z przywilejów sprawowania mandatu posła.

Wśród porządku obrad sesji znalazły się kwestie budżetowe oraz sprawa wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wzbudziło gorącą dyskusję.

Bardzo dziękujemy za gościnę Panu Burmistrzowi Robertowi Kempie, Panu Przewodniczącemu Michałowi Matejka, Zarządowi, Radnym oraz mieszkańcom.