Dariusz Rosati

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE

W dniach 21-22 lutego odbyła się dwudniowa sesji zimowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu.

Prof. Rosati wraz z Posłanką Agnieszką Pomaską, jako przedstawiciele delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, mieli zaszczyt reprezentować w niej Polskę. Podczas spotkań odbyły się dyskusje m.in. na temat bezpieczeństwa w kontekście obecnych zmian klimatycznych oraz sposobów rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.