Dariusz Rosati

Misja obserwacyjna w Azerbejdżanie

9 lutego odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne w Azerbejdżanie. Prof. Rosati jako przedstawiciel delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE czuwał nad ich prawidłowym przebiegiem.