Dariusz Rosati

Mały ZUS?

Rządowa propozycja obejmie tylko nielicznych przedsiębiorców. Dlatego przygotowaliśmy poprawki, które obejmą wszystkich przedsiębiorców i dadzą im odczuwalną ulgę, jeśli chodzi o obciążenia w postaci składek na ubezpieczenia społeczne.