Grupa EPL

Spotkanie z mieszkańcami Opinogóry Górnej i Ciechanowa

Prof. Dariusz Rosati miał okazję spotkać się i porozmawiać z mieszkańcami Opinogóry Górnej oraz Ciechanowa. Przy okazji odwiedził Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Wieczorem wziął udział w koncercie "Totus Tuus - Całym Twój" w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz chóru Archidiecezji Warszawskiej pod dyrekcją utalentowanego Kuby Milewskiego, libretto Jerzego Binkowskiego.