Grupa EPL

Sprawiedliwe opodatkowanie firm cyfrowych na unijnym wspólnym rynku

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego jest dążenie do sprawiedliwej i równej konkurencji firm na wspólnym rynku. Na tym skupia się również nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która zakłada by przedsiębiorstwa cyfrowe na unijnym rynku - tak jak firmy tradycyjne - płaciły podatki tam, gdzie uzyskiwany jest ich dochód. W poniedziałek, 3  grudnia podczas posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych odbyło  się głosowanie nad raportem autorstwa prof. Rosatiego w sprawie przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca. Popierając Komisję Europejską w jej obserwacjach, prof. Rosati, po konsultacjach z wieloma firmami, zaproponował wprowadzenie m.in. zapisów ułatwiających przedsiębiorstwom i państwom członkowskim prawidłowe egzekwowanie tego prawa.