Grupa EPL

Afera CumEx

Posłowie debatowali o aferze CumEx dotyczącej przestępstw finansowych oraz lukach w obowiązujących ramach prawnych.


Mamy do czynienia z kolejnym skandalem podatkowym, z oszustwem, które kosztowało państwa członkowskie prawie 50 miliardów euro. Sieć inwestorów giełdowych, doradców podatkowych, bankowców, prawników sprzysięgła się, aby usunąć, ukraść taką ilość pieniędzy z kaset podatkowych państw członkowskich. Program cum-ex miał tylko jeden cel: uzyskać zwrot podatku od państwa ale za podatek, który nigdy nie został zapłacony. Powinniśmy być wdzięczni dziennikarzom za ujawnienie tej nieuczciwości. Ale co z organami ścigania? Gdzie były, kiedy miały miejsce te zbrodnicze działania i dlaczego w ogóle było to możliwe w UE? Wzywam ten Parlament i Komisję do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyeliminowania tych nadużyć.