Grupa EPL

Staże w Parlamencie Europejskim

Staż w Parlamencie Europejskim jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Zgłoś się na płatny staż w naszym biurze w Brukseli. Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci na staż:
?? muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej @
?? muszą mieć ukończony 20. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich
?? muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

Staż w biurze poselskim w Brukseli jest płatny i trwa od miesiąca do nawet 4 miesięcy, przy czym może zostać skrócony, lub przedłużony w wyjątkowych sytuacjach. Aby aplikować na staż należy wysłać swoje CV na adres email: szczecin@rosati.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2018 r.