Grupa EPL

PE przyjął stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu UE

Sprawozdanie przedstawia uszczegółowione stanowisko Parlamentu przed rozpoczęciem negocjacji z rządami państw członkowskich Unii Europejskiej. Parlament pokazuje swoją wizję jak powinien wyglądać nowy budżet europejski, prezentując szczegółowe liczby dla poszczególnych polityk unijnych, sprzeciwiając się tym samym radykalnym cięciom zaproponowanym przez Komisję Europejską. Posłowie proponują m. in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) - co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto UE27. 

Nowe ramy finansowe będą obowiązywać w latach 2021-27. Obecne ramy finansowe na lata 2014-2020 zostały zaprojektowane przez Janusza Lewandowskiego, jako ówczesnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu, dzięki którym Polska otrzymuje dziś największe środki unijne w historii w wysokości 500 miliardów złotych.