Grupa EPL

Zgłoś się na płatny staż w Brukseli

Pomóż nam znaleźć stażystę do naszego biura w Brukseli. 
??Udostępnij wpis dalej.

Staż w Parlamencie Europejskim jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Zgłoś się na płatny staż w naszym biurze w Brukseli ????????????????

Staż przeznaczony jest dla osób ze wszystkich kierunków studiów, przy czym preferowani będą studenci na i po kierunkach związanych z działalnością profesora Rosatiego w Parlamencie Europejskim. Ponadto osoby ubiegające się o staż powinny być szczególnie zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i wykazywać się aktywnością w ramach uczelni wyższej (wysokie wyniki w nauce) i poza nią (dodatkowa działalność).

Kandydaci na staż:
?? muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej 
?? muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu, preferowani będą absolwenci studiów licencjackich
?? muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego

Staż w biurze poselskim w Brukseli jest płatny i trwa 4 miesiące, przy czym może zostać skrócony, lub przedłużony w wyjątkowych sytuacjach. Aby aplikować na staż należy wysłać swoje CV na adres email: szczecin@rosati.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2018 r.

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim
Delegacja PL w Grupie #EPL. Grupa EPL jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. http://www.facebook.com/GrupaEPL