Grupa EPL

Save the Baltic Sea for Real

W środę, 5 września w Brukseli odbyło sie spotkanie SEARICA w sprawe sformułwać zaleceń politycznych na przyszłość w zwązku z przeglądem planu działania strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, który rozpoczynie sie jesienią 2018  r. Udzał w nim wzieli Posłowie do Parlamentu Europejskiego, zainteresowane strony, przedstawiciele regionów, naukowcy i Komisja Europejska.