Grupa EPL

Europosłowie za likwidacją zmiany czasu w UE

Dziś, z inicjatywy działającej od lat grupy roboczej przeciw zmianom czasu w UE, obyła się debata oraz głosowanie w sprawie rezolucji na temat rezygnacji ze zmiany czasu w UE. Europosłowie w głosowaniu przyjęli rezolucją wzywającą Komisję Europejską do nowelizacji dyrektywy ws. czasu letniego. Uzasadnieniem jest sprawne funkcjonowanie nie tylko transportu i komunikacji, ale również innych sektorów przemysłu. Zmiana czasu dwa razy w roku ma negatywne skutki dla zdrowia ludzi, rolnictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego.