Grupa EPL

Wspomnienia Marty ze stażu w Parlamencie Europejskim

Dziś ostatni dzień stażu naszej bardzo ambitnej stażystki Marty Ćmikiewicz, która pracowała z nami w Brukseli od stycznia.

Tak swój staż wspomina Marta: "Na początku chciałabym podziękować za możliwość odbycia stażu i obdarzenie mnie zaufaniem, że należycie będę spełniać swoje obowiązki. Staż w Parlamencie u Profesora Rosatiego uświadamia, że instytucja jaką jest Parlament Europejski rzeczywiście stara się reprezentować interesy obywateli Unii Europejskiej. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji takich jak ECON, IMCO czy DROI pokazało mi, że celem pracy członków jest polepszenie jakości i ułatwienie życia nam, a także dobro obywateli państw nienależących do Unii. Największą zaletą było to, że przez cały czas faktycznie pracowałam i miałam do wykonania konkretne zadania, a to jest dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o odbywanie stażu- muszę czuć się potrzebna.

Profesor jest naprawdę bardzo otwartą, pracowitą i inspirującą osobą i muszę przyznać, że po raz pierwszy nie stresowałam się przy swoim szefie. Współpracownicy Profesora - Asia i Paweł - wykazali się w stosunku do mnie niezwykłą cierpliwością. Gdziekolwiek miałam problem, zawsze byli gotowi do pomocy. Wielki plus za atmosferę panującą w biurze! Muszę przyznać, że na mojej przyszłej drodze zawodowej chciałabym trafić na takich ludzi i taki klimat.

Odbycie stażu naprawdę pomogło mi lepiej zrozumieć obecną sytuację polityczną na świecie, podglądnąć od środka proces legislacyjny, co jest niezwykle istotne dla mnie jako osoby po studiach prawniczych, interesującej się prawem unijnym i międzynarodowym. Będę miło wspominać staż, chociaż mam nadzieję, że to dopiero początek mojej drogi w instytucjach Unii Europejskiej."