Grupa EPL

R. Czarnecki odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego PE

Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego za swoje haniebne słowa porównujące posłankę Róża Thun do szmalcownika. Nie ma w Europie zgody na mowę nienawiści!

Ryszard Czarnecki (EKR, Polska) został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego w następstwie „poważnego uchybienia” (artykuł 21 Regulaminu Parlamentu) polegającego na tym, że znieważył posłankę Różę Thun (EPL, Polska) porównując ją w wypowiedzi publicznej do „szmalcownika”.

Przyjęcie wniosku o odwołanie, złożonego przez Konferencję Przewodniczących (organ Parlamentu skupiający Prezydium oraz szefów klubów parlamentarnych), wymagało większości dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu (większość zwykła, zgodnie z artykułem 21).

Wniosek poparło 447 posłów, 196 było przeciw.